Programmes

PROGRAMME: July - December 2013
KGOROGO, PHOROLO, DIKORETSO LE MEHLABISHO

 

JULY 2013

06 Mokibelo

:

KORETSO/WORK

07 Sontaga

:

Ngwaabe Ga Kgole Ga Masha Phorola

13 Mokibelo

:

Ronny Makofane Riverside Lethasana

14 Sontaga

:

Peter Mathabatha: Ntwane Lethasana

20 Mokibelo

:

Ntshephe landane: Malebitsa (Mashadi) MAALOGO (KOMA)

21 Sontaga

:

Lizzy Mashiangwako: Mathibestad Lethasan

27 Mokibelo

:

Mokgabodi Stoplight Phorola

28 Sontaga

:

Lekola Malekana Ga Malekana (Matau) LethAUGUSTUS 2013

03 Mokibelo

:

Tebogo Phalane Tsantsabela (Ngwato) Lethasana

04 Sontaga

:

Anna Moima: Keerom (Mamachika) Lethasana

10 Mokibelo

:

Johanna Mahlanya: Two Line Watervaal B Mohlala Cry Mamone

11 Sontaga

:

Enoch Tagana Tafelkop (Matshingwana) Lethasana

14 Laboraro

:

LEGOGWANA

17 Mokibelo

:

Johannes Ramatsetse: Tshikanoshi Lethasana

18 Sontaga

:

Kgaogelo Mangwale: Hwelereng Leboakgomo

24 Mokibelo

:

Tiisetso Moswane: Thabampshe Ga Masemola (Kgaditsi)

25 Sontaga

:

Mampuru Senotlelo Phprola

31 Mokibelo

:

Moore Mokgwatsana MamoneSEPTEMBER 2013

01 Sontaga

:

Caiphus Moshidi: Ga Masemola Lethas

07 Mokibelo

:

KORETSO Itumeleng Semakane H/Kraal U 7

08 Sontaga

:

Itumeleng Matjeding: Leewfontein Lethasana

14 Mokibelo

:

Granny Maduana: Ga Maila (Ngwato) Lethsana
Betty Matau: Maganagobuswa Lethasana

15 Sontaga

:

Moeketsi Matsebe: J/Furse (Mashupye) Lethsana

21 Mokibelo

:

Elias Mokome: H/Skraal (Rambau) Lethsana
Matshika Mashienyane: Ga Phaahla (Ngwato)

22 Sontaga

:

Motshatshi Monageng Marapong Ntwane

28 Mokibelo

:

WORK/MSHOMO

29 Sontaga

:

MOHLABO/MOHLABOOCTOBER 2013

05 Mokibelo

:

Emma Motala: Diphagane (Ngwato) Lethasana Manyaka Agnes (Benny)

06 Sontaga

:

Shaku Lucas: Stay Kraal B Lethasana

12 Mokibelo

:

Ralekgala Tsatsi: Ga Phaahla (Masefudi) Lethasana

13 Sontaga

:

Mpho Monama: Serithing (Machingwana) Lethasana

19 Mokibelo

:

Maria Selepe: Ga Mashabela (Ngwato) Lethasana

20 Sontaga

:

Matshipu Ditshego: Ntwane: (Masefudi) Lethasana

26 Mokibelo

:

Vusi Mthimunye: Jerusalem (Mosebo) Lethasana

27 Sontaga

:

Makota Andries: Seruleng LethasanaNOVEMBER 2013

02 Mokibelo

:

KORETSO Peggy Petja: Senotlelo (MaMachika) Lethasana

03 Sontaga

:

Sefako Matsepe: Tafelkop Lethasana

09 Mokibelo

:

Melina Phiri: Doornlaagte Lethasana

10 Sontaga

:

Mapeu Mmakola: Phokwane Lethasana

16 Mokibelo

:

Thabo Matolodi: Tafelkop Lethasana

17 Sontaga

:

Mmagomatime Mokgabodi: Stoplight Lethasana

23 Mokibelo

:

Joseph Rammupudu: Thabana Lethasana

24 Sontaga

:

Mothibedi Mohlamonyane: Kgobokwane

30 Mokibelo : Elizabeth Moshikaro: Tshikanoshi Lethasana


DECEMBER 2013

01 Sontaga

:

Kgaphola Mohubedu: Mphanama (Ngwato) Lethasana

07 Mokibelo

:

WORK/ Moses mmusetsi Madisa Ntwane Lethasana

08 Sontaga

:

Molahlegi Tafelkop Phorola

14 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

15 Sontaga

:

Lizzy Morathi: Themba H/Skraal Lethasana

21 Mokibelo

:

WORK/MOSHOMO

22 Sontaga

:

MONYANYA/MONYANYA

28 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK

29 Sontaga Roline Kgaphola: Ga Tisana Lethasana

__________________________________________________________