Programmes

DR. A.C. TSIANES OFFICE:


PROGRAMME: JANUARY - JUNE 2016
MATHASANA: PHOROLO, KORETSO, GOHLABISHA, KGOROGO

JANUARY 2016

02 Mokibelo

:

KORETŠO: WORK/MOSHOMO

03 Sontaga

:

Itumeleng Mathabatha: Mapekereng: Moteti: Leth

09 Mokibelo

:

MOSHOMO: Leah Mmotong: Moteti Liberty
Lethasana: Machika

10 Sontaga

:

Mamokete Talane: Ga Masemola(Maphutha): Let

16 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK: KOŠA YA BOŠEGO

17 Sontaga

:

Mmako: Phorolo: Senotlelo

23 Mokibelo

:

MOSHOMO:Malesego Tau:Rustenburg

24 Sontaga

:

Mmatshwanyana Makitla:Kilollo Ya Dipheko
Ntwane:Thabakhubedu

30 Mokibelo :

MOSHOMO: Sophia Matjiela: Surumane: H/Skraal FEBRUARY 2016

06 Mokibelo

:

MOSHOMO: Morongwe Mashilo: Verena(Reggy)

07 Sontaga

:

Abram Thobela: Ga-Nkwana: Lethasana

13 Mokibelo

:

MOSHOMO: Madisha: Khureng:Phorolo:
KOŠA YA BOŠEGO

14 Sontaga

:

Kone Mathebela: Mapekereng: Thilele: Lethasa

20 Mokibelo

:

MOSHOMO: Malapane/Nkgodi: Kgobokwane: Phorolo

21 Sontaga

:

Dorah Lebotse Kanyane: Vaalbank: Machika

27 Mokibelo

:

MOSHOMO: Simon Matjie: Senotlelo(Machika)

28 Sontaga

:

Mampana Benny: Moteti MasoganengMARCH 2016

05 Mokibelo

:

KORETŠO/MOSHOMO: Remember Matlala: Lefahleng: Hammaskraal

06 Sontaga

:

Podile Mokwana: Tafelkop: Ga-Matsepe: Let

12 Mokibelo

:

MOSHOMO: Mohlopi Mahlare: Ga-Marishane: (Maoto): Lethasana

13 Sontaga

:

Mamorwale Pheladi Matlala: Tsimanyana

19 Mokibelo

:

MOSHOMO: Ngwatoane: Malatane: Machika

20 Sontaga

:

MOSHATE: Ditebogo/Dithapelo: Ga-Masemola

26 Laboraro

:

MOSHOMO: LENYALO: GA-TSIANE

27 Sontaga

:

Thabo Boshielo: Mathukuthela: Lengwati: Lethas
LENYALO: GA-TSIANEAPRIL 2016

02 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK

03 Sontaga

:

Kagiso Mokgomo: Watervaal: Meetsemadiba

09 Mokibelo

:

MOSHOMO: GRADUATIONS

10 Sontaga

:

GRADUATIONS

13 Laboraro

:

LEGOGWANA

16 Mokibelo

:

Tompane Matsimela: ApelCross: (Maphutha): Letha

17 Sontaga

:

MOSHATE: Ga-Mampana: Ditebogo

23 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK

24 Sontaga : Sello Sebesho: Ga-Marishane: (Maoto): Lethasa

30 Mokibelo

:

MOSHOMO: CS Malefahlo: Moteti: (Machika)MAY 2016

01 Sontaga

:

David Makota: Seruleng: Lethasana

07 Mokibelo

:

MOSHOMO: Anthony Lehwelere: Phokwane: KORETŠO

08 Sontaga

:

Modisha Bato: Ga-Mampane: Serageng: (Digomo)

14 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK

15 Sontaga

:

Manna Mokolo: Kgobokwane: Reggy

21 Mokibelo

:

MOSHOMO: Johanna Mampuru: Tsantsabela: L

22 Sontaga

:

Thabo Kgoroba: Mamone: Mampuru: Lethas

28 Mokibelo

:

MOHLABO

29 Sontaga

:

MOHLABO


JUNE 2016

04 Mokibelo

:

MOSHOMO

05 Sontaga

:

Doreen Baloi: Phogole: Mamone

11 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK

12 Sontaga

:

Morare Makitla: Thabakhubedu: Ntwane: Lethasana

18 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK

19 Sontaga

:

Suzette Phoka: Brits: 1018 Oukasie: Nuclear Section: Lethasana

25 Mokibelo

:

MOSHOMO/WORK

26 Sontaga
:

Komane Mmatau: Tsatale: Ga-Sekhukhune: Reggy